Szkolenie w ramach programu NAWA Welcome to Poland (2021)
26 października 2022

Dział Współpracy Międzynarodowej Politechniki Bydgoskiej zaprasza pracowników PBŚ na szkolenie on-line pn. "Cudzoziemcy w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów – przepisy, praktyka, problemy". 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pt. „Welcome to PBS – przystosowanie Politechniki Bydgoskiej do przyjmowania i obsługi studentów oraz kadry z zagranicy” umowa nr BPI/WTP/2021/1/00014/U/00001 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Zasadniczym celem programu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez współpracę akademicką z zagranicznymi podmiotami, podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy. 

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach: część I - 16 listopada, godz. 8.30, część II - 30 listopada, godz. 8.30, część III - 7 grudnia, godz. 8.30.

Czekamy na Państwa zgłoszenia, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty, które dostępne są poniżej:

Więcej informacji: urszula.krzyzanska@pbs.edu.pl, tel: 52 374 92 59 

Zapraszamy!