Rekrutacja - український

Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

Прийом іноземців (в тому числі громадян України) на навчання для здобуття вищої освіти з викладанням польською мовою в Бидгоській Політехніці ім. Яна і Єнджея Снядецьких 

Запрошуємо навчання для здобуття вищої освіти в Бидгоській Політехніці
Термін початку інтернет-реєстрації на 2022/2023 навчальний рік заплановано на 08.02.2023 р.
Іноземці: cis@pbs.edu.pl ; 0048 52 340 8849 (0048 52 3749432)


Строки прийому на 2022/2023 навчальний рік – літній семестр

Рекрутаційна оплата: 85


ДЕННА І ЗАОЧНА ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО СТУПЕНЯ (МАГІСТРАТУРА) – усі напрями підготовки:

здійснення рекрутаційної оплати: від 08.02.2023 (середа) до 22.02.2023 (середа, до 12.00 год.)

Подання документів*: від 08.02.2023 (середа) до 22.02.2023 (середа, до 12.00 год.; в тому числі в суботу 18.02.2023)

Конкурсна процедура: Дизайн**:

- перший етап: висилання творчих праць до екзаменаційної комісії в електронній формі на адресу: wzornictwo@pbs.edu.pl від 13.02.2023 (понеділок) до 22.02.2023 (середа, до 12.00 год.);

- другий етап: співбесіда: 23.02.2023 (четвер)

Більше інформації: link (посилання)

Співбесіда (кандидати з групи "b" інші напрями підготовки крім Дизайн)***: 23.02.2023 (четвер)

Оголошення результатів ("przyjęty" – прийнятий, "nieprzyjęty" – неприйнятий,

"studia nieuruchomione" – навчання неактивовано): 23.02.2023 (після 15.00 год.)

Початок семестру: 27.02.2023 (понеділок).

* про форму і місце подання документів буде повідомлено в окремому оголошенні

** кваліфікаційна процедура стосується кандидатів з групи "b" (складається з двох етапів) – перевір правила прийому за напрямом Дизайн

*** стосується кандидатів з групи "b" – перевір правила прийому на свій напрям

Університет має право зміни строків.

 


Іноземці
Особи, які не є громадянами Польщі (далі "іноземці"), можуть бути прийняті на навчання польською або англійською мовами до бакалаврату (першого ступеня) і магістратури (другого ступеня), до аспірантури, а також на післядипломні студії до Бидгоської Політехніки (PBS). 
Іноземці можуть навчатися на 
бакалавраті і в магістратурі, в аспірантурі, на післядипломних студіях, на спеціалізованих та інших формах здобуття освіти, на основі:
1. Міжнародних договорів, на засадах визначених у цих договорах;
2. Договорів, які укладають заклади вищої освіти з зарубіжними суб’єктами, на засадах визначених у цих договорах;
3. Рішення міністра;
4. Рішення директора NAWA (Національної Агенції Академічного Обміну) щодо її стипендіатів;
5. Рішення директора NСN (Національного Центру Науки) щодо надання фінансових коштів на реалізацію базових досліджень у формі дослідницького проекту, стажування чи стипендії, затверджених до фінансування на підставі конкурсу;
6. Адміністративного рішення ректора, директора інституту PAN (Польської Академії Наук), директора дослідницького інституту або директора міжнародного інституту.

Іноземці можуть здобути вищу освіту:
•    на засадах, які стосуються громадян Польщі
•    на платних засадах
На засадах, які стосуються громадян Польщі, можуть здобувати вищу освіту:
•    іноземці – громадяни країни-члена Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації або країни-члена Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (EFTA) – сторони договору про Європейську Економічну Зону і членів їх родин, які проживають на території Польщі;
•    іноземець, якому надано дозвіл на постійне проживання або статус довготермінового резидента Європейського Союзу;
•    іноземець, якому надано дозвіл на тимчасове проживання у зв’язку з обставинами, які зазначені в ст. 159 абз. 1 або ст. 186 абз. 1 пункт 3 або 4 закону від 12 грудня 2013 р. Про іноземців (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
•    іноземець, яка має статус біженця наданий в Польщі або користується з тимчасового захисту або додаткового захисту на території Польщі;
•    іноземці, при наявності сертифікату, який засвідчує володіння польською мовою як іноземною, про який зазначено в ст. 11а абз. 2 закону від 7 жовтня 1999 про польську мову Dz. U. z 2018 r. poz. 931), хоча б на рівні володіння мовою С1;
•    власник Карти Поляка або особа, щодо якої прийнято рішення про підтвердження польського походження;
•    іноземці, які є чоловіком/дружиною, батьками або дітьми громадянина Польщі, які проживають на території Польщі.
На інших засадах можуть навчатися:
•    громадяни країн не з ЄС/EFTA, які не відповідають вимогам здобуття вищої освіти на засадах, які стосуються громадян Польщі;
•     особи з дійсною Картою Поляка, які відмовляються щодо зарахування на навчання на засадах, які стосуються громадян Польщі (здобувають освіту наприклад як стипендіати Уряду Польщі);
•    громадяни країн членів Європейського Союзу або EFTA, які вирішили здобувати освіту в Польщі на умовах, які стосуються країн не членів ЄС/EFTA (наприклад як стипендіати Уряду Польщі).
Ці особи здобувають освіту на платних умовах.


Як зголошуватися на навчання?
Процес прийому на здобуття вищої освіти на Бидгоській Політехніці ім. Яна і Єнджея Снядецьких, які реалізуються на польській мові, складається з 5 етапів:
ЕТАП І
Першим етапом є заповнення аплікаційної форми:
Аплікаційні форми на здобуття освіти польською мовою

ЕТАП ІІ

Наступним етапом є здійснення рекрутаційної оплати. Для кандидатів, які подають аплікаційну заяву на здобуття освіти, рекрутаційна оплата становить 85 злотих, на напрями, які передбачають проходження екзамену 150 злотих. Рекрутаційна оплата не підлягає поверненню. 
Оплату потрібно здійснити на банківський рахунок закладу вищої освіти:

Nazwa Politechnika Bydgoska im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Adres Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Polska
Nazwa banku PEKAO S.A II O/Bydgoszcz
Adres banku Plac Teatralny 4, 85-056 Bydgoszcz, Poland
IBAN   PL93 1240 3493 1111 0000 4279 1256
SWIFT PKOPPLPW

Важливо пам’ятати про обов’язкову наявність підтвердження рекрутаційної оплати для подальшого процесу прийому на навчання.
ЕТАП ІІІ
Третім кроком є збір усіх необхідних документів. 
Перелік необхідних документів:

Якщо кандидат під час прийому на навчання перебуває закордоном, можна надіслати відскановані документи електронної поштою на адресу: cis@pbs.edu.pl
ЕТАП ІV 
Під час цього етапу подані документи обробляються та аналізуються. Якщо кандидата буде рекомендовано до зарахування, то він отримає лист з рекомендацією до зарахування, який є необхідний для отримання візи, а далі отримає Підтвердження про прийняття іноземця на навчання.
Якщо в документах не буде усієї необхідної інформації, то кандидата попросять про надання додаткової інформації.
ЕТАП V
 Після приїзду до Польщі, студент зобов’язаний подати оригінали усіх необхідних документів.
Документи потрібно подати до:
Regionalne Centrum Innowacyjności, pokój B118 lub B119
ul. Aleje prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz, Polska

Для отримання додаткової інформації можна надсилати листи на адресу: cis@pbs.edu.pl
Детально описана процедура прийому доступна в додатку до Рішення Сенату № 5/445 від 24 червня 2020 р.


МОВНІ ВИМОГИ
Іноземці, які хочуть здобути вищу освіту в PBS з польською мовою викладання, повинні показати добре володіння польською мовою, яке дозволяє вільно спілкуватися під час занять у закладі вищої освіти.
Іноземці можуть бути зараховані на навчання з польською мовою викладання, якщо:
•    закінчать річний підготовчий курс для здобуття вищої освіти з польською мовою викладання в інституціях визначених міністром освіти і науки;
•    володіння польською мовою підтверджено сертифікатом;
•    отримають підтвердження закладу вищої освіти, що їх підготовка і рівень володіння польською мовою дозволяє на здобуття вищої освіти з польською мовою викладання.    
Визнання закордонних свідоцтв і дипломів
Для участі в прийомі на навчання для здобуття вищої освіти кандидат з-за кордону повинен подати:
•    свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти – при участі в прийомі на навчання для здобуття освіти першого ступеня (бакалаврату),
•    диплом про вищу освіту на рівні еквівалентному до вищої освіти першого ступеня в Польщі (бакалаврату) – при участі в прийомі на навчання для здобуття освіти другого ступеня (магістратури),
які дають право на здобуття освіти на відповідному рівні у країні його видачі.
Шкільне свідоцтво/диплом про вищу освіту повинні бути легалізовані, перекладені і визнані в Польщі за еквівалентні з відповідним польським свідоцтвом/дипломом.
Формальні вимоги до свідоцтв отриманих поза межами Польщі
Свідоцтва видані закордоном повинні давати право на здобуття вищої освіти в країні їх видачі і бути визнані за еквівалентні з польським свідоцтвом про освіту.
Закордонні свідоцтва можуть бути визнані:
1) на підставі діючих правових актів – документи не підлягають процедурі визнання в польських державних структурах, і можуть бути подані відразу до закладу вищої освіти.  
Перелік свідоцтв, які визнаються на підставі діючих правових актів посилання
2) в результаті адміністративних дій куратора освіти – ці документи підлягають процедурі визнання, кандидати на навчання подають до закладу вищої освіти адміністративне рішення про визнання свідоцтва, видане куратором освіти.  
Визнання свідоцтва здійснює відповідний куратор, зважаючи на місце проживання заявника, або при відсутності у заявника постійної адреси в Польщі, відповідний куратор, зважаючи на місце розташування закладу вищої освіти, до якого буде подано свідоцтво.


ЛЕГАЛІЗАЦІЯ
Є підтвердженням формальної відповідності документу правовим нормам місця його складання або автентичності підписів і печаток на документі.
Легалізація документу про освіту може мати важливе значення при визначенні, в межах системи освіти якої країни видано документ та чи потрібно верифікувати його автентичність. В деяких країнах – так як у Польщі – внутрішні регуляції зобов’язують власника диплому до його легалізації перед вивезенням з країни його видачі. Якщо документ легалізовано відповідними інституціями держави, в якій його видано, то це збільшує його достовірність. Легалізацію закордонних документів про освіту здійснює польська консульська установа або органи освіти держави, на території якої або в системі освіти якої видано свідоцтво/диплом.  


АПОСТИЛЬ
Якщо держава, в якій видано документ, є стороною Гаазької Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 5 жовтня 1961 р. 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), легалізацію документу в цій державі замінено на апостиль, який додається до документу. 


УВАГА!
До шкільного свідоцтва/диплому про вищу освіту необхідно додати інформацію про отримане право до продовження здобуття освіти на відповідному рівні в державі, в системі освіти якої, видано свідоцтво/диплом, в тому числі про право до здобуття вищої освіти та про обсяг цього права.
Перелік напрямів підготовки з польською мовою викладання в Бидгоській Політехніці ім. Яна і Єнджея Снядецьких:
Бакалаврат посилання
Магістратура посилання
Вартість навчання (іноземці) 2021/2022 (Інформація буде доступна пізніше)
Легалізація перебування
Громадяни Європейського Союзу в’їжджають до Польщі без візи і можуть перебувати на території Польщі без легалізації свого перебування на протязі 3-х місяців. Якщо вони хочуть продовжити своє перебування, то вони зобов’язані зареєструвати своє перебування на території Польщі перед закінченням 3-х місяців. Інші іноземці мають обов’язок звернутися про надання карти тимчасового перебування.
Громадяни країн, які не входять до Європейського Союзу, повинні отримати польську візу в консульстві Посольства Польщі у своїй країні. Для продовження перебування на території Польщі потрібно звернутися з проханням про надання карти тимчасового перебування за 45 днів до закінчення терміну дії візи. Більше інформації можна отримати на сторінці 
Куявсько-Поморського воєводського управління в Бидгощі: посилання
Легалізацією перебування іноземців на території Бидгощі займається:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
ul. Konarskiego 1
85-066 Bydgoszcz