Współpraca PBŚ z Chinami
16 sierpnia 2023

16 sierpnia 2023 r. zostały podpisane listy intencyjne między Politechnika Bydgoską a stroną chińską - Tianjin Cambridge Education Consulting Co. oraz Beijing Youde Chengzhag International Education and Sci-Tech Co.. Uczelnię reprezentował prorektor ds. Rozwoju dr hab. Szymon Różański, prof. PBŚ a obie agencje Liu Jianguo.

Współpraca będzie obejmowała rekrutację na studia studentów z Chin, wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie procesu rekrutacyjnego oraz promocję Politechniki na terenie Chin.