Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją
20 czerwca 2023

Zapraszamy do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium.
Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji. 
Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. 
Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez francuskich partnerów do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. 

Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. 
Pierwszeństwo finansowania będą miały projekty, których tematyka odpowiada priorytetom Partnerstwa strategicznego między Republiką Francuską a Rzecząpospolitą Polską oraz programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa. 

Nabór wniosków: 17 lipca 2023 godz. 15.00
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: nawa.gov.pl
Informacji o programie udziela Dział Współpracy Międzynarodowej, e-mail: ram@pbs.edu.pl, tel. 52 374 92 97.