Stypendia rządu Szwajcarii
02 września 2022

Szwajcaria zaprasza młodych polskich naukowców

Program stypendialny rządu szwajcarskiego rozpoczął nabór wniosków na rok akademicki 2023/2024 na: 
•    stypendia na pobyty badawcze
•    stypendia na studia doktoranckie*
•    stypendia postdoc**

Zasady programu: 
•    okres 12 miesięcy
•    liczba - do 4 stypendiów
•    wymagana znajomość języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub angielskiego
•    wymagane potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny

Szczegółowe informacje o programie znajdują się tutaj: link 

Nabór wniosków trwa do 15 listopada 2022 (decyduje data wpływu dokumentów do NAWA). 

Zainteresowanych otrzymaniem formularza prosimy o kontakt z Elżbietą Dybcio-Wojciechowską za pośrednictwem strony NAWA. Link do ogłoszenia: link

Całą dokumentację (podpisane oryginały + 1 kopia) należy złożyć na adres Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ul. Polna 40 00-635 Warszawa.
Dokumenty zostaną przekazane do Ambasady Szwajcarii w Warszawie, która po dokonaniu weryfikacji formalnej przekaże je stronie szwajcarskiej. Stypendia wypłaca strona szwajcarska.

Dodatkowe uwagi, dotyczące wypełniania wniosków:
•    dokumenty muszą być ułożone według kolejności, określonej w instrukcji;
•    w przypadku dokumentów z tłumaczeniami, najpierw należy umieścić tłumaczenie potem dokument tłumaczony;
•    dyplomy należy układać od najmłodszego do najstarszego tzn. najpierw dyplom ukończenia studiów doktoranckich potem magisterskich, a następnie licencjackich/inżynierskich;
•    konieczne jest dołączenie wykazów ocen z przebiegu studiów (suplementów do dyplomów)- dotyczy to również studiów doktoranckich. Jeżeli ocen nie było, należy dołączyć stosowne oświadczenie by uniknąć dodatkowych wyjaśnień lub zakwalifikowania wniosku jako niekompletny;
•    nie należy zszywać ani spinać dokumentów (spięte/zszyte mogą pozostać tylko tłumaczenia przysięgłe, resztę dokumentów należy w miarę potrzeby rozdzielić);
•    nie należy wkładać dokumentów do koszulek, teczek ani segregatorów;
•    listy polecające powinny być w zamkniętych kopertach –  wystarczy jeden egzemplarz każdego z dwóch wymaganych listów.
•    należy podpisać formularz aplikacyjny i research plan
•    nie należy używać wzoru Europass cv

* Dedykowane dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1987) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów
** (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2019 i przed 31 lipca 2023) reprezentujących różne dziedziny.

Zachęcamy!

Pozostałe aktualności

16 sierpnia 2022
20 lipca 2022