STUDY BUDDY na rok 2023-24
15 września 2023

Projekt „STUDY BUDDY” - zostań opiekunem studenta zagranicznego! Liczymy na WASZE zgłoszenia!

Już wkrótce przyjadą do nas studenci z zagranicy w ramach programu Erasmus+, dlatego poszukujemy studentów, którzy chcieliby im pomóc. Pierwsze dni w obcym kraju bywają trudne; pamiętasz swoje doświadczenia... Czasami różnice między krajami są tak duże, że osoba przyjeżdzająca może doznać szoku kulturowego. Większość naszych stypendystów nie zna języka polskiego i pierwszy raz jest w Polsce, bardzo często to ich pierwszy w życiu dłuższy pobyt za granicą. Jeśli lubisz poznawać nowych ludzi, można na Tobie polegać, znasz dobrze miasto i dysponujesz odrobiną wolnego czasu – to właśnie Ciebie poszukujemy! Uczestnictwo w programie nie zobowiązuje do całodobowej opieki, najważniejsze by mieć ze sobą stały kontakt, by „Twój” Erasmus zawsze mógł na Ciebie liczyć i byś się nim opiekował. A czas, który razem spędzicie, to przede wszystkim niesamowite doświadczenia, szansa na nowe przyjaźnie, polepszenie znajomości języka obcego i naprawdę dobra zabawa!

Do zadań „Study Buddy” należy m.in.:

  • kontakt z Erasmusem (e-mail) przed jego przyjazdem (odpowiedzi na pytania studenta przyjeżdżającego),
  • w miarę możliwości odebranie Erasmusa z lotniska/dworca lub poinstruowanie go, gdzie ma się udać po przyjeździe, 
  • pomoc w zakwaterowaniu w domu studenta, odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości,
  • pomoc w „starcie” na uczelni - kontaktowanie się z pracownikami dziekanatów, pokazanie jak korzystać z biblioteki, gdzie można coś zjeść, itp. 
  • wspólne wyjścia, zabawy, zwiedzanie, doraźna pomoc, itp. 

Oferujemy:

  • dodatkowe punkty przy rekrutacji do programu Erasmus+,
  • certyfikat uczestnictwa w programie.

ZGŁOSZENIA 
Jeśli chcesz zostać opiekunem studenta zagranicznego wyślij e-mail na adres: urszula.krzyzanska@pbs.edu.pl o treści: Imię i nazwisko; wydział; kierunek studiów; rok studiów; numer telefonu; stopień znajomości angielskiego (innych języków); jeśli mieszkasz w akademiku, napisz, w którym; inne uwagi. 

Telefon: 52 374 92 59

Liczymy na CIEBIE!