PL

EN

SHENG3 - konkurs Narodowego Centrum Nauki
22 grudnia 2022

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło międzynarodowy konkurs dwustronny SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze. Konkurs SHENG 3 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki z chińską agencją National Natural Science Foundation of China, zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje prowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i NSFC.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

W konkursie SHENG 3 można otrzymać środki na prowadzenie badań naukowych, wynagrodzenie zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2023 do godziny 16:00.

Szczegółowa informacja znajduje się na stronie NCN.

Informacji na temat konkursu udziela Dział Współpracy Międzynarodowej - tel. 52 340 88 49, e-mail: ram@pbs.edu.pl

UWAGA!

  • Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Z.116.2021.2022:
  • Autor projektu przed rozpoczęciem prac nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej przekazuje do Działu Współpracy Międzynarodowej
  • Zgłoszenie propozycji projektu (załącznik nr 1)
  • Formularz oceny kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) w projekcie (załącznik nr 2)
  • Dokumenty wymienione powyżej przechodzą akceptację wyłącznie w systemie EZD.
  • Autor projektu w terminie 7 dni roboczych poprzedzających datę zamknięcia naboru, przekazuje do Działu Współpracy Międzynarodowej roboczą wersję wniosku, celem dokonania jego weryfikacji formalnej z zasadami konkursu.
  • Dla przekazania roboczej wersji wniosku należy dodać Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej do wniosku utworzonego w systemie ZSUN/OSF.

Pozostałe aktualności