Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 - Erasmus+
13 października 2022

Rekrutacja - wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ - semestr letni 2022/2023 

Wszystkich chętnych studentów Politechniki Bydgoskiej zachęcamy do wypełniania wniosków wyjazdowych na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+. Można je wypełniać do 31 października 2022 r. link 
Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi Politechnika Bydgoska, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów.  
Wymagania stawiane kandydatom:
Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:
•    są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia (w tym uczestnicy szkół doktorskich) na stacjonarnych i niestacjonarnych,
•    przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd ukończą co najmniej 1 rok studiów I stopnia,
•    nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.
Kapitał mobilności wynosi 12 mies. na każdym stopniu studiów. 
Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:
•    mieć dobre wyniki w nauce,
•    bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej.

Wszelkich informacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej: Urszula Krzyżańska, tel. 52 374 92 59, e-mail: urszula.krzyzanska@pbs.edu.pl

Zachęcamy!