Projekt EOG/19/K1/D1/W/0007
20 czerwca 2022

W dniach 12-18.06.2022 r. miała miejsce wizyta w ramach projektu EOG/19/K1/D1/W/0007 „Nawiązanie współpracy pomiędzy UiB i UTP”, realizowanego w ramach PROGRAMU EDUKACJA. Wizytę realizowali: prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk oraz mgr inż. Agata Bukaluk (Kierownik Projektu).

Przebieg pobytu:

Pierwszego dnia pobytu (13.06.) spotkaliśmy się z mgr Wiktorią Szapoczka, doktorantką z Polski realizującą swoją pracę doktorską pod kierunkiem prof. Bodil Holst – norweskiego koordynatora projektu EOG/19/K1/D1/W/0007. W pierwszym dniu naszego pobytu na UiB zaprowadziła nas do Zakładu Mikroelektroniki Instytutu Fizyki i Technologii (IFK), gdzie prof. Johan Alme przybliżył swoją współpracę z CERN w Genewie. Kolejnego dnia pobytu (14.06.) prof. Alme oprowadził nas po laboratoriach Zakładu i przedstawił problemy naukowe i dydaktyczne rozwiązywane przez zespół.

W kolejnym etapie wizyty w dniu 14.06. odwiedziliśmy laboratoria Zakładu Akustyki. Prof. Audun Pedersen, kierownik tego zakładu, przedstawił swoje główne zainteresowania badawcze, zorientowane na współpracę w ramach programu „Smart Ocean”, a także oprowadził nas po laboratoriach Zakładu. Wywiązała się ciekawa dyskusja dotycząca obszaru zainteresowań Wydziału Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej, tj. projektowania wyposażenia laboratoryjnego w taki sposób, aby oprócz stworzenia przedmiotu atrakcyjnego wizualnie móc zachować także pełną funkcjonalność. Jest to dużym wyzwaniem dla projektantów. Następnie mgr Szapoczka zaprowadziła nas do Zakładu Nanotechnologii kierowanego przez prof. Bodil Holst.  Aktualnie realizuje on projekt ISOS w ramach programu HORIZON. Zapoznaliśmy się z wyposażeniem laboratoriów, poznaliśmy metodologię projektu oraz przedyskutowaliśmy z członkami zespołu ich zadania badawcze.
W drugim dniu pobytu na UiB złożyliśmy także wizytę w Instytucie Chemii (Department of Chemistry), gdzie zwiedziliśmy laboratoria interdyscyplinarnego kierunku „Nanotechnologia” prowadzonego wspólnie z fizykami i matematykami Wydziału MANAT. Zainteresowały nas przedmioty dotyczące analizy jakości, takie jak „Quality Assurance of chemical analyses” i „Quality in teaching science”.
W trzecim dniu wizyty (15.06.) spotkaliśmy się z zastępcą dyrektora IFK ds. dydaktyki prof. Kjartanem Olafssonem. Poinformował nas o działalności dydaktycznej Instytutu Fizyki i Technologii (Department of Physics and Technology) UiB. Z kolei prof. Antoni Bukaluk i mgr Agata Bukaluk przedstawili działalność Politechniki Bydgoskiej. Po zakończeniu wzajemnych prezentacji wywiązała się dyskusja na temat programów studiów prowadzonych przez IFT UiB oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (WTIICh) PBŚ, wyposażenia laboratoryjnego oraz zakresu działalności naukowo-badawczej.
We czwartek 16.06. gościliśmy u prof. Sigrun Eliassen – prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału MANAT. Przedstawiła ona nam ofertę dydaktyczną wydziału, sposób współpracy z matematykami, informatykami, fizykami, biologami i chemikami integrujący proces i formy kształcenia studentów. Przybliżyła nam także metody oceny pracy dydaktycznej oraz oceny jakości kształcenia. Poinformowała także o nowoczesnych metodach dydaktycznych pracy ze studentami, takich jak nauczanie problemowe, myślenie projektowe, nauczanie przez działanie, użycie nowoczesnych technik medialnych. UiB olbrzymią wagę przywiązuje do jakości kształcenia i w tym celu opracował własny program „Excellence in teaching”. Dzięki temu zajęcia ze studentami na UiB prowadzone są w sposób przyjazny dla studentów, z dużą liczbą form aktywizujących ich do samodzielnego myślenia. Stosowane są zaawansowane systemy ewaluacji prowadzonej działalności edukacyjnej. Studenci aktywnie uczestniczą w badaniach naukowych, realizując prace badawcze w trakcie prowadzonych zajęć laboratoryjnych i prac dyplomowych. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń dotyczących między innymi rekrutacji studentów, umiędzynarodowienia procesu kształcenia, także w zakresie realizacji projektów mobilnościowych, w tym najpopularniejszego w Europie Programu Erasmus+. Obie strony przedstawiły swoje doświadczenia dotyczące możliwości rekrutacji studentów, którzy w ramach Erasmus+ realizują kształcenie poza uczelnią macierzystą.
W czwartek złożyliśmy także wizytę na Wydziale Sztuki, Muzyki i Designu (Faculty of Fine Art, Music and Design). Jest to stosunkowo młody wydział w strukturze Uniwersytetu w Bergen. Powstał w 2017 r. z połączenia kilku jednostek i zainaugurował swoją działalność w nowym budynku wybudowanym specjalnie z myślą o nowym Wydziale. W budynku tym znajduje się szereg pracowni, z których skorzystać mogą studenci. Budynek mieści też dobrze wyposażoną bibliotekę.
W piątym dniu pobytu (17.06.) spotkaliśmy się z Else Birkeland Johannesen – Senior Executive Manager. Przybliżyła nam ona pracę dziekanatu, jego współpracę ze studentami i pracownikami dydaktycznymi, a także organizację procesu dydaktycznego. Dzień zakończyliśmy na podsumowaniu pobytu w Instytucie Fizyki i Technologii, a także na omówieniu możliwości przyszłej współpracy naukowej i dydaktycznej.
Wieczorem mieliśmy okazję wziąć udział w wernisażu wystawy „Where do we meet?”. Była to okazja do porównania, w jaki sposób organizowane są wystawy dyplomowe studentów w Polsce i w Norwegii. Ciekawym doświadczeniem był wysoki poziom internacjonalizacji – niemalże połowa absolwentów pochodziła spoza Norwegii. W trakcie ceremonii otwarcia, oprócz władz Wydziału, głos zabrał także przedstawiciel Bergen Kommune (Urzędu Miasta Bergen) podkreślając znaczenie współpracy między miastem a uczelnią oraz wręczając nagrodę za najlepszy dyplom. Spostrzeżenia dotyczące organizacji wystawy zostaną przekazane pracownikom WSP.

Projekt Nawiązanie współpracy pomiędzy UiB i UTP, realizowany w ramach PROGRAMU EDUKACJA, jest dofinansowany w 15% ze środków budżetu państwa w kwocie 776,25 EUR.

Projekt EOG/19/K1/D1/W/0007 Nawiązanie współpracy pomiędzy UiB i UTP korzysta z dofinansowania o wartości 4398,75 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest nawiązanie współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Pozostałe aktualności