Programy Interreg Unii Europejskiej
10 listopada 2022

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy ofertę programów międzynarodowych organizowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, perspektywa 2021-2027.


Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

- budżet: 250 mln euro,
- zasięg geograficzny: Polska, Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja, część Niemiec i część Norwegii,
- priorytety: innowacyjne społeczeństwa, społeczeństwa rozważnie korzystające z wody, społeczeństwa neutralne dla klimatu, zarządzanie współpracą,
- dofinansowanie - 80% (dla UE), 50% (dla Norwegii)
- wnioski:
     - projekty małe - składanie koncepcji (PIF - Project Idea Form) do 5 stycznia 2023, zamknięcie naboru 26 stycznia 2023
     - projekty główne - składanie koncepcji (PIF) do 14 lutego 2023, zamknięcie naboru 14 marca 2023

Więcej szczegółów: Region Morza Bałtyckiego


Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027

- budżet: 224 mln euro,
- zasięg geograficzny: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja oraz części Niemiec i Włoch,
- priorytety: współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej, współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej, współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej, poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej,
- dofinansowanie - 80%
- wnioski: otwarcie naboru 22 marca 2023

Więcej szczegółów: Europa Środkowa


Program Interreg Europa 2021-2027

- budżet: 379 mln euro,
- zasięg geograficzny: 27 państw Unii Europejskiej oraz Norwegia i Szwajcaria, tj. 29 państw, 255 regionów,
- priorytety: bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa; bardziej ekologiczna, neutralna dla klimatu i odporna Europa; lepiej połączona Europa; Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu; Europa bliższa obywatelom; lepsze zarządzanie współpracą,
- dofinansowanie - 80%
- wnioski: 15 marca 2023 - 9 czerwca 2023

Więcej szczegółów: Europa

Zachęcamy! 

Wszelkich informacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej, tel. 52 374 92 97, e-mail: ram@pbs.edu.pl