Nabór wniosków na konkursy: ERC Starting Grant i ERC Synergy Grant
19 lipca 2023

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała Program Pracy (Work Programme) dla konkursów z identyfikatorem 2024 oraz otworzyła nabór wniosków w ramach dwóch konkursów: ERC Starting Grant i ERC Synergy Grant. Wnioski można składać do 24 października i 8 listopada 2023.

ERC Starting Grant jest przeznaczony dla naukowców będących od 2 do 7 lat po doktoracie. O grant mogą ubiegać się naukowcy, którzy obronili swój pierwszy doktorat między 1 stycznia 2017 a 31 grudnia 2021 r. Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu wynosi 1,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 2,5 mln euro) dla projektów trwających do 5 lat. Konkurs na Starting Grant będzie otwarty do 24 października br. do godz. 17.00 (CET). Planowane jest sfinansowanie ok. 387 grantów.

ERC Synergy Grant to grant dla zespołów składających się z od 2 do 4 naukowców wraz z ich grupami badawczymi, którzy planują realizację interdyscyplinarnego projektu. Maksymalny okres realizacji to 6 lat z budżetem do 10 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 14 mln euro). W konkursie na Synergy Grant wnioski można składać do 8 listopada br. do godz. 17:00 (CET). Planowane jest sfinansowanie ok. 39 grantów.

ERC zapewnia atrakcyjne, 100% finansowanie pionierskich, przełomowych badań we wszystkich dziedzinach nauki. Tematykę projektu określają sami wnioskodawcy. Wysoko cenione będą projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Jedynym kryterium oceny projektu jest doskonałość naukowa.

Dokumenty konkursowe (w tym Poradnik dla wnioskodawców) są dostępne na stronie konkursu. Wnioski składa się jedynie drogą elektroniczną, poprzez portal Funding & tender opportunities.

Informacji o programie udziela Dział Współpracy Międzynarodowej, e-mail: ram@pbs.edu.pl, tel. 52 374 92 97.