PL

EN

Nabór do programu Fulbright STEM Impact Award
06 marca 2024

Dział Współpracy Międzynarodowej informuje o naborze do programu Fulbright STEM Impact Award.

Jest to program dla osób  z polskim obywatelstwem, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych, kierujących projektami badawczymi z obszarów STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics), z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Akceptowane są wyłącznie projekty z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych wedle klasyfikacji wprowadzonej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego 2-6 tygodniowego projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Grant może być realizowany w jednej instytucji goszczącej – amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit, organizacji pozarządowej lub innej zatwierdzonej niekomercyjnej instytucji w USA. 

Nabór wniosków trwa do 20 maja.
Więcej informacji: 
https://fulbright.edu.pl/stem-impact/ 

Najbliższe spotkanie informacyjne online dotyczące składania wniosków, procesu rekrutacji do programu i pobytu na stypendium odbędzie się 22 marca br. o godz. 15:00 na platformie Zoom. Spotkanie poprowadzi koordynatorka programu Justyna Maziarska-Lesisz wraz z absolwent(k)ami programu.
Link do rejestracji na spotkanie znajduje się:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMrde2spjIuHtXcgcxKrnN7PNgNDaTJY5_s#/registration

 

Szczegółowe Informacje o tegorocznym naborze i kolejnych planowanych webinarach,
 a także komplet materiałów promocyjnych znajdują się na stronie:

 https://fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej

adres e-mail: ram@pbs.edu.pl

tel: + 52 340 88 49

Lub bezpośrednio koordynatorka programu: justyna.maziarska@fulbright.edu.pl

Pozostałe aktualności