Międzynarodowa wymiana 2023/2024
06 października 2022

Wymiana osobowa studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej 2023/24

Informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchamia kolejną edycję programu, którego celem jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wybranymi krajami partnerskimi. W ramach tegorocznej edycji pracownicy naukowi mogą wnioskować o wyjazdy trwające od 3 dni do 12 miesięcy, do następujących krajów: Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Studenci zainteresowani wyjazdami w ramach programu, również na czas od 3 dni do 12 miesięcy, mogą wybrać: Bułgarię, Chiny, Chorwację, Czechy, Egipt, Japonię, Kazachstan, Macedonię Północną, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Tajwan, Tunezję, Ukrainę, Węgry, Wietnam.

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie link, do dnia 20 grudnia 2022 r. do godziny 15:00 (chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju, w ogłoszeniu wskazano inną datę).

Szczegółowe informacje dostępne są w na stronie Agencji: link

Informacji na temat programu udziela Dział Współpracy Międzynarodowej: Dominika Bułat, tel. 52 340 88 49, e-mail: dominika.bulat@pbs.edu.pl

Zachęcamy!