Kolejny międzynarodowy sukces PBŚ
08 grudnia 2022

Informujemy, że decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki przyznano Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich środki finansowe w wysokości 1 134 418 zł na realizację projektu badawczego: „Projektowanie i optymalizacja inteligentnych turbin wiatrowych do kontroli drgań i monitorowania konstrukcji”.

Kierownikiem projektu będzie Pani dr hab. inż. Marcela Rodrigues Machado z University of Brasilia (Brazylia). Opiekunem projektu będzie Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. PBŚ.

W konkursie POLONEZ BIS 2 złożono 78 wniosków, z czego 21 z nich uzyskało dofinansowanie.

Program POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND.

Kierowany jest do naukowców z całego świata, którzy posiadają stopień naukowy doktora oraz którzy w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywali, nie byli zatrudnieni, ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. 

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju kariery naukowej, przez finansowanie projektów badawczych realizowanych w polskich ośrodkach.

Gratulujemy!