Granty rządu USA
16 sierpnia 2022

Informujemy, że Politechnika Bydgoska dysponuje dostępem do kilku systemów i baz danych amerykańskich (SAM, Grants.gov, eRA Commons) oraz bazy NATO (NCAGE), które pozwalają na dokonywanie zakupów, zamówień, aplikowania o granty itp.

Baza SAM (System for Award Management) jest oficjalną, amerykańską stroną rządową, za pośrednictwem której są dystrybuowane pieniądze publiczne (np. granty) i zlecane zamówienia na dostawy (m.in. na usługi badawcze). Rejestracja w systemie SAM pozwala na pozyskiwanie zamówień i realizację kontraktów na rzecz Rządu Federalnego USA, w tym dla Departamentu Obrony USA oraz Agencji NATO. Poza tym, umożliwia korzystanie z grantów oraz innych form wsparcia finansowego w ramach współpracy naukowo-badawczej z amerykańskimi partnerami.

Kod podmiotu komercyjnego i rządowego NATO NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code – NCAGE Code) to unikalny identyfikator przypisywany organizacjom. Jest przydzielany w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NATO Codification System - NCS) podmiotom gospodarczym, których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów objętych Klasyfikacją Zaopatrzenia NATO (NATO Supply Classification – NSC) lub świadczeniem usług na rzecz obronności.

Grants.gov zostało utworzone w 2002 roku jako część Agendy Zarządzania Prezydenta USA. Jest inicjatywą e-administracji działającą pod nadzorem Biura Zarządzania i Budżetu. Zgodnie z planem zarządzania prezydenta, biuro zostało upoważnione i zobligowane do dostarczenia systemu, który zapewnia scentralizowaną platformę dla osób ubiegających się o dotacje.

eRA Commons (link 1, link 2) to interfejs online, w którym urzędnicy podpisujący kontrakty, głównie badacze, stażyści i osoby z tytułem doktora w instytucjach/organizacjach mogą uzyskać dostęp do informacji administracyjnych związanych z nagrodami federalnymi i udostępniać je. Użytkownicy mogą składać wnioski w portalu eRA Commons przez cały cykl życia dotacji, od otrzymania do zakończenia.

Wszelkich infomacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej.

Pozostałe aktualności