PL

EN

EUREKA nabór w roku 2024
27 maja 2024

Dział Współpracy Międzynarodowej informuje o trwającym naborze na konkurs w ramach inicjatywy EUREKA, której celem jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Do konkursu po stronie polskiej mogą przystąpić MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz jednostki prowadzące badania i upowszechniające wiedzę.

W ramach inicjatywy NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Budżet konkursu dla polskich wnioskodawców wynosi 5 000 000 PLN.

Zakończenie naboru wniosków 18 października 2024 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konkursu:

https://www.gov.pl/web/ncbr/eureka-nabor-w-roku-2024

 

Informacji na temat konkursu udziela Dział Współpracy Międzynarodowej.

Kontakt: ram@pbs.edu.pl, tel. 52 340 94 35