Dofinansowanie wyjazdów na wydarzenia brokerskie
19 lipca 2023

Dofinansowanie wyjazdów na wydarzenia brokerskie
NCBR ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie udziału uczestników z Polski w wydarzeniach brokerskich dla klastrów II filaru programu Horyzont Europa organizowanych jako spotkania stacjonarne. Wnioskodawcy mogą otrzymać refundację kosztów podróży i zakwaterowania w wysokości do 1000 euro.
Zgłoszenia przyjmowane są w formie ciągłej do momentu wyczerpania puli środków. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami działania i składania wniosków!
II filar obejmuje następujące klastry:

  • Zdrowie
  • Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
  • Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
  • Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna
  • Klimat, energia, mobilność
  • Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Dokumentacja dostępna jest na stronie: https://www.kpk.gov.pl/dofinansowanie-wyjazdow-na-wydarzenia-brokerskie
Informacji o naborze udziela Dział Współpracy Międzynarodowej e-mail: ram@pbs.edu.pl, tel. 52 374 92 97.