PL

EN

CORNET po raz 37.
09 lutego 2024

Dział Współpracy Międzynarodowej PBŚ informuje o naborze wniosków na 37 konkurs Inicjatywy CORNET.
Celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Kolejne konkursy umożliwiają finansowanie ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. 
W ramach Inicjatywy CORNET mogą być finansowane projekty o dowolnej tematyce zgodnie z potrzebami danego zrzeszenia branżowego.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://cornet.online/EN/CallsForProposals/submission-tool/submission-tool_node.html. 
Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć do NCBR Pre-wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Zakończenie naboru wniosków: 27 marca 2024 r., godz. 12:00 (12.00 pm CEST)
Ogłoszenie wyników konkursu: IV kwartał 2024 r.
Publikacja listy rankingowej: IV kwartał 2024 r.

Dodatkowych informacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej
adres e-mail: ram@pbs.edu.pl
tel.: +48 52 374 94 35
Więcej o programie: www.gov.pl/web/ncbr/inicjatywa-cornet-37-konkurs