01 października
Rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023

Nowy rok akdemicki rozpocznie się 1 października 2022.