Współpraca naukowa i dydaktyczna

Zasady podpisywania umów o współpracy międzyuczelnianej

  • Inicjatorem zawarcia umowy z uczelnią zagraniczną może być każda osoba, będąca pracownikiem uczelni, która nawiązała współpracę z instytucją zagraniczną.
  • Umowa może być sformułowana według wzoru opracowanego w uczelni lub w oparciu o propozycje partnera. W obu przypadkach projekt umowy musi być zaopiniowany przez radcę prawnego PBŚ.

Wzór Porozumienia o współpracy naukowej i dydaktycznej zamieszaczamy poniżej, w dwóch wersjach językowych:

  • Porozumienie podpisywane jest w językach stron oraz w języku angielskim.
  • Umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej podpisywana jest przez Rektorów obu uczelni.
  • Szczegółowe zasady zawierania umów z uczelniami zagranicznymi znajdują się w rozdziale 3 poniższego zarządzenia:

 

Wykaz porozumień o współpracy naukowo-dydaktycznej

Algieria – University Center Belhadj Bouchaib of Ain Temouchent
Algieria – Abdelhamid Ibn Badis university of Mostaganem
Algieria – Djillali Liabes University
Algieria – University of El Oued
Algieria – University of Science and Technology of Oran
Azerbejdżan – BEU Baku Engineering University
Azerbejdżan – Azerbaijan University of Architecture and Construction, Baku
Azerbejdżan – Azerbaijan State Agricultural University in Ganja
Białoruś – Belarusian State Agricultural Academy
Białoruś – National Academy of Sciences Minsk
Białoruś – Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny
Białoruś – Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Grodnie
Chiny – Changsha Normal University
Gruzja – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Gruzja – GTU Georgian Technical University in Tbilisi
Gruzja – Gori State Technical University
Hiszpania – University of Jaen
Indie – Marwadi University, Rajkot, Guajarat
Indie – C.K. Shah Vijapurwala Institute of Mamagement
Indie – SAL Institute of Technology & Engineering Research, Gujarat
Indie – Gujarat Technological University, Ahmedabad
Indie – CCS Haryana Agricultural University Hisar
Kazachstan – Manash Kozybayev North Kazakhstan State University
Litwa – Vilnius University
Litwa – Vytautas Magnus University
Maroko – Abdelmalek Essaadi University
Mongolia – Mongolian University of Life Sciences
Portugalia – University of Beira Interior
Rosja – Don State Technical University, Rostov-on-Don
Rosja – The Financial University under the Government of the Russia Federation, Kursk
Rosja – Kaliningrad State Technical University
Serbia – University of Novi Sad
Słowacja – Slovak University of Agriculture in Nitra
Szwajcaria – European Organization for Nuclear Research (CERN)
Szwecja – Baltic University Programme, Uppsala
Turcja – Ege University, Bornova, Izmir
Turcja – Kocaturk Colleges, Izmir
Turcja – Nigde University (Omer Halisdemir University)
Turcja - Ondokuz Mayis University (Samsun)
Ukraina – Odessa State Agrarian University
Ukraina – Zaporizhzhya National Technical University
Ukraina – Chmielnicki Uniwersytet Narodowy
Ukraina – Lwowski Narodowy Uniwersytet w Dublanach, Lwów
Ukraina – Sumski Narodowy Uniwersytet Rolniczy
Ukraina – Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny
Ukraina – Odessa National Polytechnic University
Ukraina – Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
Ukraina – Odessa State Agrarian University
Ukraina – Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska
Ukraina – National Aviation University in Kiyev
Ukraina – Charkowski Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki
Ukraina – National Technical University (Kharkiv Polytechnic Institute)
Ukraina – Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture
Ukraina – Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, Równe
Ukraina – Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Ukraina – Akademia Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie im. Stepana Gzhytskyi
Ukraina – Ternopil National Economic University
Ukraina – Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Ukraina – MNAU Mykolaiv National Agrarian University
Ukraina – Higher Education Institute National Academy of Management, Kijów
USA – Louisiana State University, Baton Rouge
USA – Auburn University
Węgry – Szent Istvan University
Węgry – University of Szeged
Włochy – University of Molise