PL

EN

Współpraca naukowa i dydaktyczna

Zasady podpisywania umów o współpracy międzyuczelnianej

  • Inicjatorem zawarcia umowy z uczelnią zagraniczną może być każda osoba, będąca pracownikiem uczelni, która nawiązała współpracę z instytucją zagraniczną.
  • Umowa może być sformułowana według wzoru opracowanego w uczelni lub w oparciu o propozycje partnera. W obu przypadkach projekt umowy musi być zaopiniowany przez radcę prawnego PBŚ.

Wzór Porozumienia o współpracy naukowej i dydaktycznej zamieszaczamy poniżej, w dwóch wersjach językowych:

  • Porozumienie podpisywane jest w językach stron oraz w języku angielskim.
  • Umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej podpisywana jest przez Rektorów obu uczelni.
  • Szczegółowe zasady zawierania umów z uczelniami zagranicznymi znajdują się w rozdziale 3 poniższego zarządzenia:

 

Wykaz aktualnych porozumień o współpracy naukowo-dydaktycznej:

Algieria – Abdelhamid Ibn Badis University of Mostaganem
Algieria – Djillali Liabes University
Algieria – University Center Belhadj Bouchaib of Ain Temouchent
Algieria – University of El Oued
Algieria – University of Science and Technology of Oran
Azerbejdżan – BEU Baku Engineering University
Azerbejdżan – Azerbaijan State Agricultural University in Ganja
Białoruś – Belarusian State Agricultural Academy, Gorki
Białoruś – National Academy of Sciences, Mińsk
Białoruś – Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Mińsk
Białoruś – Państwowy Uniwersytet Rolniczy, Grodno
Chiny – Changsha Normal University
Gruzja – Gori State Teaching University
Gruzja – GTU Georgian Technical University in Tbilisi
Gruzja – IBSU International Black Sea University
Gruzja – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Hiszpania – University of Jaen
Indie – CCS Haryana Agricultural University Hisar
Indie – Marwadi University, Rajkot, Guajarat
Indonezja – Indonesian Institute of the Arts, Denpasar
Kazachstan – S.Seifullin Kazakh Agro Technical University
Litwa – Vilnius University
Litwa – Vytautas Magnus University
Maroko – Abdelmalek Essaadi University
Portugalia – University of Beira Interior, Covilha
Rosja – Don State Technical University, Rostov on Don
Rosja – The Financial University under the Government of the Russian Federation, Kursk
Serbia – University of Novi Sad
Słowacja – Slovak University of Agriculture in Nitra
Szwajcaria – European Organization for Nuclear Research (CERN)
Szwecja - Uppsala University - Baltic University Programme
Turcja – Adana Alparslan Turkes Science and Technology University
Turcja – Ege University, Bornova, Izmir
Turcja – Kocaturk Colleges, Izmir
Turcja – Nigde Omer Halisdemir University
Turcja - Ondokuz Mayis University, Samsun
Ukraina – Akademia Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie im. Stepana Gzhytskyi
Ukraina – Charkowski Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki
Ukraina – Higher Education Institute National Academy of Management, Kijów
Ukraina – Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Ukraina – Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture
Ukraina – Lwowski Narodowy Uniwersytet w Dublanach, Lwów
Ukraina – Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny
Ukraina – MNAU Mykolaiv National Agrarian University
Ukraina – Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, Równe
Ukraina – Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Ukraina – National Technical University (Kharkiv Polytechnic Institute)
Ukraina – Odessa National Polytechnic University
Ukraina – Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
Ukraina – Zaporizhzhya National Technical University
USA – Delaware State University
Węgry – Szent Istvan University
Węgry – University of Szeged
Włochy – University of Molise