PL

EN

Staże naukowe zagraniczne

W przypadku chęci odbycia zagranicznego stażu naukowego lub przyjęcia gościa na staż w naszej uczelni, należy zapoznać się z poniższymi informacjami. Staże regulowane są zarządzeniem nr Z.139.2020.2021 z dnia 02.04.2021 ws. Zasad kierowania i przyjmowania nauczycieli akademickich na staże naukowe.
 

Dokumenty do pobrania: