PL

EN

Projekty

Wszelkie kwestie związane z międzynarodowymi projektami naukowymi reguluje Zarządzenie nr Z.116.2021.2022 z dnia 2022-04-01 - w sprawie: Wprowadzenia regulaminu przygotowywania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych wrazzałącznikami. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Szczegółowych informacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej.


Przydatne źródła informacji dotyczące programu Horyzont:

 

Wykaz międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych: