PL

EN

Koordynatorzy wydziałowi

Kampus w Fordonie – ul. Kaliskiego 7 (Mapka)

- Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Jarosław Górecki, budynek B, I piętro, pokój B114
e-mail: Jaroslaw.Gorecki@pbs.edu.pl, tel. 52 374 99 61

- Wydział Inżynierii Mechanicznej

dr inż. Piotr Szewczykowski, budynek H, parter, pokój H012
e-mail: Piotr.Szewczykowski@pbs.edu.pl, tel. 52 340 87 44

- Wydział Sztuk Projektowych

dr Teija Gumilar, budynek H, I piętro, pokój HB110
e-mail: Teija.Gumilar@pbs.edu.pl, tel. +48 608 871 821

- Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

dr inż. Piotr Kiedrowski, budynek C, II piętro, pokój C205
e-mail: Piotr.Kiedrowski@pbs.edu.pl, tel. 52 340 83 39

- Wydział Rolnictwa i Biotechnologii 

prof. dr hab. inż. Roman Rolbiecki, budynek E
e-mail: Roman.Rolbiecki@pbs.edu.pl, tel. 52 374 95 47

- Wydział Zarządzania 

dr inż. Marek Sikora, budynek E, pokój E 220, II piętro
e-mail: Marek.Sikora@pbs.edu.pl, tel. 52 340 88 56


Wydziały w centrum

- Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt – ul. Mazowiecka 28 (Mapka)

dr inż. Magdalena Kolenda, budynek 1, III piętro, pokój 324
e-mail: Magdalena.Kolenda@pbs.edu.pl, tel. 52 374 97 21

- Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej – ul. Seminaryjna 3 (Mapka)

dr inż. Terese Rauckyte-Żak, budynek A, I piętro, pokój 147
e-mail: Terese.Rauckyte-Zak@pbs.edu.pl, tel. 52 374 90 63