Koordynatorzy wydziałowi

Kampus w Fordonie – ul. Kaliskiego 7 (Mapka)

- Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Jarosław Górecki, budynek B, I piętro, pokój B114
e-mail: Jaroslaw.Gorecki@pbs.edu.pl, tel. 52 374-99-61

- Wydział Inżynierii Mechanicznej

dr inż. Piotr Szewczykowski, budynek H, parter, pokój H012
e-mail: Piotr.Szewczykowski@pbs.edu.pl, tel. 52 340-87-44

- Wydział Sztuk Projektowych

dr Teija Gumilar, budynek H, I piętro, pokój HB110
e-mail: Teija.Gumilar@pbs.edu.pl, tel. +48 608-871-821

- Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

dr inż. Piotr Kiedrowski, budynek C, II piętro, pokój C205
e-mail: Piotr.Kiedrowski@pbs.edu.pl, tel. 52 340-83-39


- Wydział Zarządzania – ul. Fordońska 430 (Mapka)

dr inż. Marek Sikora, budynek 1, II piętro, pokój 311
e-mail: Marek.Sikora@pbs.edu.pl, tel. 52 340-88-56


Wydziały w centrum

- Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt – ul. Mazowiecka 28 (Mapka)

dr inż. Magdalena Kolenda, budynek 1, III piętro, pokój 324
e-mail: Magdalena.Kolenda@pbs.edu.pl, tel. 52 374-97-21

- Wydział Rolnictwa i Biotechnologii – ul. Bernardyńska 6 (Mapka)

dr hab. inż. Roman Rolbiecki, budynek C, I piętro, pokój 110
e-mail: Roman.Rolbiecki@pbs.edu.pl, tel. 52 374-95-47

- Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej – ul. Seminaryjna 3 (Mapka)

dr inż. Terese Rauckyte-Żak, budynek A, I piętro, pokój 147
e-mail: Terese.Rauckyte-Zak@pbs.edu.pl, tel. 52 374-90-63