O nas

Zadania Działu

 1. Analiza dokumentacji europejskiej, kryteriów uczestnictwa, pakietów informacyjnych programów międzynarodowych pod kątem możliwości udziału pracowników i studentów Uczelni w programach międzynarodowych.
 2. Gromadzenie informacji, prowadzenie doradztwa oraz konsultacji dla pracowników PBŚ w związku z realizacją projektów międzynarodowych.
 3. Koordynowanie realizacji projektów badawczych i edukacyjnych: Horyzont, COSME, EUREKA, COST, ERASMUS +, NAWA, CEEPUS, VISBY i innych.
 4. Obsługa międzynarodowych projektów finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Fundusz Norweski, Fundusz Szwajcarski.
 5. Koordynowanie współpracy naukowej i naukowo-technicznej wynikającej z umów międzyrządowych.
 6. Obsługa umów/porozumień pomiędzy uczelniami.
 7. Obsługa zagranicznych ofert stypendialnych dla pracowników i studentów Uczelni.
 8. Działania związane z promocją uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej.
 9. Współpraca z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz krajowymi i europejskimi biurami programów międzynarodowych.
 10. Kompleksowa obsługa spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów, przyjazdami gości zagranicznych, cudzoziemcami przebywającymi na Uczelni (pracownikami, stypendystami).
 11. Obsługa studentów zagranicznych, w tym rekrutacja zagranicznych kandydatów na studia.
 12. Monitorowanie wydatków związanych z realizacją współpracy z zagranicą.
 13. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie współpracy z zagranicą.
 14. Prowadzenia działalności Punktu Kontaktowego Programów Europejskich (doradztwa, konsultacji itp.).
 15. Obsługa administracyjna procesu rekrutacji obcokrajowców na studia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim oraz językach obcych.
 16. Koordynowanie działań punktu obsługi studentów i kadry z zagranicy - Welcome Centre.