PL

EN

Kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej

Adres:
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Budynek: Regionalne Centrum Innowacyjności

e-mail: ram@pbs.edu.pl; tel. +48 52 374 92 97
e-mail: erasmus@pbs.edu.pl, tel. +48 347 92 99
e-mail: welcome@pbs.edu.pl; tel. + 48 52 374 92 91
 


mgr Monika Wnęk

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej

Koordynowanie Programów Ramowych Badań Naukowych,
Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
Obsługa administracyjna Funduszy Norweskich

Pokój B 7
tel. +48 52 374 92 97
e-mail:  monika.wnek@pbs.edu.pl


mgr Aleksandra Mielczarek

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

Pokój B 6
tel. +48 52 374 92 99 
e-mail: aleksandra.mielczarek@pbs.edu.pl


mgr Patryk Sobieraj

Obsługa zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników
Obsługa administracyjna gości zagranicznych

Pokój B 8
tel. +48 52 374 94 32
e-mail: patryk.sobieraj@pbs.edu.pl


mgr Urszula Krzyżańska

Obsługa studentów w ramach programu Erasmus+
Koordynator ds. rekrutacji cudzoziemców
Redaktor strony WWW

Pokój B 6
tel. +48 52 374 92 59
e-mail: urszula.krzyzanska@pbs.edu.pl


mgr Julianna Góra

Koordynator Welcome Centre
nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów
NAWA, CEEPUS (studenci)

Pokój B 5
tel. +48 52 374 92 91
e-mail: julianna.gora@pbs.edu.pl


mgr Katarzyna Staniszewska-Piwańska

Obsługa zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników
Obsługa administracyjna gości zagranicznych
Obsługa staży naukowych

Pokój B 8 
tel. +48 52 374 92 57
e-mail: katarzyna.staniszewska-piwanska@pbs.edu.pl


Aleksandra Kubiak

NAWA, CEEPUS (pracownicy)
Oferty stypendialne
Rekrutacja cudzoziemców

Pokój B 5
tel. +48 52 340 88 49
e-mail: aleksandra.kubiak@pbs.edu.pl


mgr Magdalena Karaszkiewicz

Obsługa administracyjna międzynarodowych programów badawczych finansowanych z zagranicznych i krajowych źródeł (m.in. NCN, NCBR itp.)

Pokój B 8
tel. +48 52 374 94 35
e-mail: magdalena.karaszkiewicz@pbs.edu.pl