PL

EN

Partner Country

Erasmus+ Partner Country – KA107

Dział Współpracy Międzynarodowej od kilku lat realizuje Projekt Erasmus+ Partner Country. Na podstawie złożonego projektu Politechnika Bydgoska otrzymała dofinansowanie na realizację mobilności studentów i pracowników do i z uczelni z Azerbejdżanu, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Gruzji i Indii.

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi obejmuje następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w ramach wymiany studenckiej,
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający na PBŚ z krajów partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) od naszej Politechniki w ramach umowy finansowej, podpisanej przez Rektora z Narodową Agencją.

Rekrutacja na wyjazdy studentów/ pracowników w ramach umowy KA107 odbywa się jednocześnie z rekrutacją na wyjazdy studentów na studia/pracowników do krajów uczestniczących w programie (KA103). Liczba miejsc i destynacja wyjazdów uzależniona jest od przyznanych przez Narodową Agencję środków finansowych na dany rok akademicki. Informację tę można uzyskać u uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Wysokość stawek dla mobilności z krajami programu została określona na poziomie europejskim i obowiązuje na wszystkie kraje programu. Dla Polski obowiązują następujące stawki:

KA107 Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym) [EUR/miesiąc] Ryczałt na podróż
Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski 800 EUR/miesiąc Według kalkulatora odległości


 
Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich 700 EUR/ miesiąc Według kalkulatora odległości
Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski 140 EUR na dzień Według kalkulatora odległości
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich 180 EUR na dzień Według kalkulatora odległości

Limity na koszty podróży określa kalkulator odległości.

Ryczałt na koszty podróży:

ODLEGŁOŚĆ KWOTA [EUR]
od 10 do 99 km 20
od 100 do 499 km 180
od 500 do 1999 km 275
od 2000 do 2999 km 360
od 3000 do 3999 km 530
od 4000 do 7999 km 820
8000 km lub więcej 1500

Azerbejdżan

 • Azerbaijan State Agricultural University (Ganja)
 • Azerbaijan Architecture & Construction University (Baku)
 • Baku Engineering University (Baku)

Gruzja

 • Agricultural University of Georgia (Tbilisi)
 • Georgian Technical University (Tbilisi)
 • International Black Sea University LTD (Tbilisi)
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Tbilisi)
 • Gori State Teachning University (Gori)

Indie

 • Marwadi University
 • Gujarat Technological University

Stany Zjednoczone

 • Delaware State University (DE, Dover)
 • Tarleton State University (TX, Stephenville)
 • University of Nebraska-Lincoln (NE, Lincoln)
 • East Carolina University (NC, Greenville) (tylko pracownicy)
 • Auburn University (AL, Auburn)

Ukraina

 • Khmelnitsky National University (Chmielnicki)
 • Lwowski Narodowy Uniwersytet Zarządzania Środowiskiem (Lwów)
 • Lviv Polytechnic National University (Lwów)
 • Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (Odessa)
 • National University “Zaporizhzhia Polytechnic” (Zaporoże)

Aleksandra Mielczarek
er-mail: aleksandra.mielczarek@pbs.edu.pl,
tel. +48 52 374 92 99

Zasady wyjazdów/przyjazdów do/z krajów partnerskich w ramach programu Erasmus+ określa Zarządzenie nr Z.100.2022.2023 z dnia 31 marca 2023 r.