PL

EN

Doktorant - info

UWAGA! Wszelkie informacje zamieszczone poniżej dotyczą TYLKO I WYŁĄCZNIE doktorantów, którzy NIE SĄ pracownikami Politechniki Bydgoskiej! Informacje dla doktorantów, którzy są pracownikami PBŚ, znajdują sie w zakładce PRACOWNIK.  

Informujemy, że zasady odbywania i rozliczania podróży krajowych i zagranicznych doktorantów niebędących pracownikami PBŚ, które są związane z realizacją zadań naukowych na PBŚ, reguluje Zarządzenie nr Z.125.2021.2022 z dnia 8/04/2022. Zachęcamy do zapoznania sie z jego treścią. Zamieszczamy również niezbędne dokumenty do pobrania:

Wszelkich informacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej.